Wyniki selekcji

SELEKCJA 2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem www.llp.org.pl.

SELEKCJA 2012


SELEKCJA 2011


SELEKCJA 2010


SELEKCJA 2009

Switch style