Projekty Partnerskie Grundtviga - dokumenty do pobrania

Formularze wniosków 2013

Należy wybrać wersję językową wniosku odpowiednią dla języka roboczego danego projektu. Plik wniosku należy skopiować ze strony internetowej do własnego komputera, dopiero wówczas można rozpocząć wypełnianie wniosku. Nie należy wypełniać wniosku otwartego w oknie przeglądarki internetowej – grozi to utratą danych zapisanych we wniosku.

Do poprawnego wypełnienia oraz złożenia wniosku konieczny jest program Adobe Reader, wersja 8.2 lub nowsza oraz aktywne podłączenie do internetu.

Instrukcja techniczna (Przewodnik dla wnioskodawców) dotycząca wypełnienia wniosku jest dostępna na stronie eforms.llp.org.pl.

Poniżej znajdują się najbardziej aktualne wersje wniosków. Nie ma konieczności przenoszenia danych na nową wersję wniosku z wersji poprzedniej.

Pozostałe dokumenty dotyczące składania wniosków w roku 2013


Dokumenty dotyczące realizacji umowy z roku 2013


Dokumenty dotyczące realizacji umowy z roku 2012


Dokumenty dotyczące realizacji umowy z roku 2011

Switch style