Wyniki selekcji

SELEKCJA 2013

Wyniki selekcji wniosków złożonych w III rundzie selekcyjnej roku 2013 - wnioski zaakceptowane z listy rezerwowej

Wyniki selekcji wniosków złożonych w III rundzie selekcyjnej roku 2013

Wyniki selekcji wniosków złożonych w II rundzie selekcyjnej roku 2013 - wnioski zaakceptowane z listy rezerwowej

Wyniki selekcji wniosków złożonych w II rundzie selekcyjnej roku 2013

Wyniki selekcji wniosków złożonych w I rundzie selekcyjnej roku 2013 - wnioski zaakceptowane z listy rezerwowej

Wyniki selekcji wniosków złożonych w I rundzie selekcyjnej roku 2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem www.llp.org.pl.


SELEKCJA 2012

Wyniki selekcji wniosków złożonych w III rundzie selekcyjnej roku 2012

Wyniki selekcji wniosków złożonych w II rundzie selekcyjnej roku 2012

Wyniki selekcji wniosków złożonych w I rundzie selekcyjnej roku 2012


SELEKCJA 2011

Wyniki selekcji wniosków złożonych w III rundzie selekcyjnej roku 2011

Wyniki selekcji wniosków złożonych w II rundzie selekcyjnej roku 2011

Wyniki selekcji wniosków złożonych w I rundzie selekcyjnej roku 2011

Informacja dla Beneficjentów akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych w 2011 roku - szczegóły dotyczące procesu podpisywania umów finansowych 


SELEKCJA 2010

Wyniki selekcji wniosków złożonych w III rundzie selekcyjnej roku 2010

Wyniki selekcji wniosków złożonych w II rundzie selekcyjnej roku 2010

Wyniki selekcji wniosków złożonych w I rundzie selekcyjnej roku 2010


SELEKCJA 2009

Wyniki selekcji wniosków złożonych w III rundzie selekcyjnej roku 2009

Wyniki selekcji wniosków złożonych w II rundzie selekcyjnej w roku 2009

Wyniki selekcji wniosków złożonych w I rundzie selekcyjnej roku 2009


SELEKCJA 2008

Poniżej opublikowane wyniki dotyczą selekcji w ramach akcji Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych, która od roku 2009 zostaje zastąpiona przez dwie akcje: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.

Wnioski zaakceptowane podczas selekcji w roku 2008, złożone w terminie do 31.01.2008

Wnioski zaakceptowane podczas selekcji w roku 2008, złożone w terminie do 31.03.2008

Wnioski zaakceptowane podczas selekcji w roku 2008, złożone w terminie do 30.06.2008

Wnioski zaakceptowane podczas selekcji w roku 2008, złożone w terminie do 30.09.2008


SELEKCJA 2007

Poniżej opublikowane wyniki dotyczą selekcji w ramach akcji Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych, która od roku 2009 zostaje zastąpiona przez dwie akcje: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.

Wnioski zaakceptowane podczas selekcji w roku 2007 (wnioski złożone w terminach: 30.03.2007, 31.05.2007, 31.10.2007)

Switch style