Aktualności Grundtviga

07.11.2012
"Europa dla Aktywnych" - nowy numer do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika "Europa dla Aktywnych".

„Europa dla Aktywnych” to 16-stronicowy kwartalnik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest połączeniem dziennika informacyjnego, poradnika i gazety opinii.

Porusza problematykę związaną z polityką młodzieżową Unii Europejskiej, edukacją międzykulturową, programami edukacyjnymi i informacją młodzieżową. Informuje o ciekawych inicjatywach, pomaga w tworzeniu dobrych projektów.

18.10.2012
Dzień informacyjny programu "Uczenie się przez całe życie" w Brukseli

Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza zapraszają przedstawicieli organizacji oraz osoby zainteresowane realizacją projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

Głównym celem spotkania jest udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących składnia wniosków w 2013 roku. Uczestnicy poznają priorytety obowiązujące w 2013 roku oraz możlwiości uzyskania dofinansowania na konkretne działania. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie podczas spotkania.

28.09.2012
1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało dzień 1 października za Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

27.09.2012
Kompetencja „Umiejętność uczenia się” w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Zapraszamy do udziału w gali wręczenia nagród laureatom drugiej edycji konkursu EDUinspiracje 2012. Uroczystość będzie poprzedzona konferencją promującą integrację pokoleń i aktywną działalność seniorów zorganizowaną w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Między-pokoleniowej.

14.09.2012
Konwencja: Międzypokoleniowe Dni Aktywności

Konwencja: Międzypokoleniowe Dni Aktywności, organizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, odbędzie się w dniach 24-26 września 2012 r. na warszawskim Torwarze.

Konwencja organizowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.

11.09.2012
Grundtvig po raz kolejny na Forum III Wieku

W dniach 5-8 września 2012 r. już po raz czwarty odbyło się Forum III Wieku – konferencja towarzysząca XXII Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.

Forum III Wieku, specjalistyczna konferencja odbywająca się częściowo w Krynicy-Zdroju, a częściowo w Nowym Sączu, jest inicjatywą środowiska uniwersytetów trzeciego wieku.

31.08.2012
Seminarium kontaktowe w ramach programu Grundtvig w Turcji

Seminarium kontaktowe "Active Ageing and Solidarity between Generations" odbędzie się w dniach 8-11 listopada 2012 r. w Antalyi (Turcja).

Seminarium poświęcone będzie projektom partnerskim i projektom Wolontariatu Seniorów w ramach programu Grundtvig. Łącznie w seminarium weźmie udział 60 osób ze wszystkich krajów biorących udział w programie. Przewidywana pula miejsc dla uczestników z Polski to 4 miejsca.

29.08.2012
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty!

24 sierpnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 .

>> Zobacz treść programu.

27.08.2012
Dzień Otwarty Mobilności Grundtviga

10 września 2012 r. (poniedziałek) zapraszamy na indywidualne konsultacje z pracownikami zespołu programu Grundtvig, podczas których będziemy udzielać informacji na temat składania wniosków w dwóch akcjach mobilnościowych programu:

Switch style