Spotkanie informacyjno-promocyjne

Spotkanie informacyjno-promocyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne programu Grundtvig które odbędzie się 24 stycznia 2012 roku w Warszawie, w godz. 10.30-16.30 w Sali A i B w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.

Spotkanie poświęcone będzie ofercie programu na rok 2012, czyli siedmiu akcjom zdecentralizowanym obsługiwanym przez Narodową Agencję w Polsce. W akcjach tych do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są następujące organizacje:

  • gimnazja i licea dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, uniwersytety otwarte,
  • stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje prowadzące działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych wymagających szczególnego wsparcia (np. niepełnosprawni, rodziny dysfunkcyjne, mieszkańcy terenów wiejskich, ubodzy, migranci, osoby bez średniego wykształcenia i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym),
  • zakłady karne i organizacje wspierające włączanie do społeczeństwa byłych osadzonych,
  • placówki kultury prowadzące działalność edukacyjną na rzecz dorosłych (np. domy kultury, muzea, biblioteki),
  • centra popularno-naukowe prowadzące niezawodową edukację osób dorosłych – w celach pogłębiania wiedzy ogólnej, rozwoju osobistego - w obszarze nauk technicznych, geografii, historii, biologii i innych (np. obserwatoria astronomiczne, centra nauki),
  • urzędy, władze samorządowe i inne instytucje publiczne, do zadań których należy prowadzenie, organizowanie lub nadzorowanie niezawodowej edukacji dorosłych (np. urząd pracy, urząd wojewódzki, policja),
  • inne organizacje i placówki, w tym firmy komercyjne, jeśli udowodnią za pomocą odpowiedniej dokumentacji przysłanej wraz z wnioskiem o dofinansowanie, że prowadzą, organizują lub nadzorują w regionie lub kraju niezawodową edukację osób dorosłych innych niż własna kadra (np. szkoły językowe, szkoły komputerowe).

W programie Grundtvig mogą też uczestniczyć, jako kadra edukacji dorosłych, osoby aktualnie niepracujące, ale zamierzające powrócić do pracy lub rozpocząć pracę w sektorze edukacji ogólnej osób dorosłych.

Podczas spotkania przedstawiciele Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” przedstawią Państwu zasady uczestnictwa w programie Grundtvig, jak również praktyczne wskazówki dotyczące składania wniosków o dofinansowanie. Po ogólnej części, w trakcie której zostaną przedstawione założenia programu, przedstawimy szczegółowo wszystkie akcje zdecentralizowane – w dwóch równolegle pracujących grupach. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonym programem i jeśli jesteście Państwo zainteresowani akcjami omawianymi równolegle, prosimy o zarejestrowanie na spotkanie dwóch przedstawicieli organizacji. Uprzejmie informujemy, że będzie to jedyne spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące procedury wnioskowania w 2012 roku.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 18 stycznia 2012 r. Ze względu na wielkość sali liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników zostanie wysłane automatycznie na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu. Podczas spotkania zapewniamy ciepły poczęstunek. Informujemy, że nie zwracamy kosztów podróży na spotkanie.

Switch style