Nowy katalog Warsztatów Grundtviga

Nowy katalog Warsztatów Grundtviga

Komisja Europejska udostępniła pierwszą wersję katalogu z Warsztatami Grundtviga zaakceptowanymi w selekcji roku 2013.

Aktualna wersja katalogu obejmuje warsztaty odbywające się od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Przypominamy, że warsztaty z selekcji roku 2013 przeznaczone są dla przedstawicieli kadry edukacji dorosłych, zajmujących się tematyką alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy).

Aby wziąć udział w warsztacie organizowanym w ramach akcji Warsztaty Grundtviga, należy wysłać zgłoszenie bezpośrednio do organizatora w określonej przez niego formie i w ustalonym przez organizatora terminie. Narodowa Agencja nie ma wpływu na to, kto zostanie zaakceptowany do udziału w warsztacie przez organizatora warsztatów. To organizator wybiera uczestników, kierując się wytycznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie składanym do swojej Narodowej Agencji.

Przypominamy:

  • każdy uczestnik może jednocześnie aplikować o udział tylko w jednym warsztacie; w przypadku, gdy aplikacja zostanie odrzucona, można ubiegać się o udział w innym warsztacie,
  • obywatele polscy ani osoby na stałe przebywające w Polsce nie mogą uczestniczyć w warsztatach organizowanych w Polsce - dla tych osób przeznaczone są wszystkie warsztaty organizowane w innych krajach,
  • uczestnicy mogą brać udział w Warsztatach Grundtviga raz na 3 lata.

Szczegóły na temat zasad aplikowania o udział w warsztatach oraz link do nowego katalogu znajdują się tutaj.

Switch style