Nowa publikacja poświęcona dobrym praktykom w projektach

Nowa publikacja poświęcona dobrym praktykom w projektach

Publikacja European Shared Treasure: A Milky Way of Educational Best Practices poświęcona jest najlepszym projektom edukacyjnym dofinansowanym w programach Grundtvig, Comenius i Leonardo da Vinci, wybranym spośród tysięcy projektów opublikowanych w bazie EST (European Shared Treasure).

Broszura, przygotowana przez włoską Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" we współpracy z pozostałymi Narodowymi Agencjami i Komisją Europejską, zapewnia doskonały punkt wyjścia dla tworzenia partnerstw strategicznych w nowym programie Erasmus+ na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Switch style