Konkurs „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki.” 2014

Konkurs „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki.” 2014

Już po raz trzeci Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają konkurs, którego celem jest popularyzacja inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. W tym roku organizatorzy konkursu poszukiwać będą szczególnie projektów o międzypokoleniowym charakterze.

Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 31 października 2014 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone 12 grudnia br.

Prosimy o zapoznanie się z zaproszeniem do konkursu.

Więcej informacji na stronach: www.dojrzaloscwsieci.pl.

Switch style