Formularze wniosków na Projekty Wolontariatu Seniorów i Asystentury Grundtviga - już są!

Formularze wniosków na Projekty Wolontariatu Seniorów i Asystentury Grundtviga - już są!

Formularze wniosków znajdują się w zakładce Do pobrania. W obu akcjach obowiązuje wnioskowanie on-line poprzez System Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl/. Instrukcje rejestracji w Systemie oraz przygotowania wniosku on-line znajdują się w zakładce Do pobrania (dla właściwej akcji programu).

Obowiązkowo należy przesłać również (wraz ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami) papierową wersję wniosku podpisaną i opieczętowaną, najpóźniej ostatniego dnia składania wniosków (tj. 28 marca 2013 - decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy również do uczestnictwa w dniach otwartych programu Grundtvig - 21 marca będziemy udzielać indywidualnych konsultacji w sprawie wniosków składanych w akcjach Projekty Wolontariatu Seniorów i Asystentury Grundtviga.

Prosimy o umówienie się na spotkanie wyłącznie drogą telefoniczną, pod numerem telefonu: (22) 46 31 237 – Ewa Orzeszko. Konsultacje będą się odbywały w siedzibie naszego biura (adres poniżej) w godzinach 10.00-16.00.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
Program Grundtvig
ul. Mokotowska 43
Warszawa

 

Switch style