Alfabetyzacja dorosłych - szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców akcji Warsztaty Grundtviga - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Alfabetyzacja dorosłych - szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców akcji Warsztaty Grundtviga - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig organizuje spotkanie szkoleniowe poświęcone akcji Warsztaty Grundtviga 2013, zatytułowane „Alfabetyzacja dorosłych - szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców akcji Warsztaty Grundtviga”.

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2013 roku w Warszawie w godz. 11.30-16.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28.

Szkolenie skierowane jest do wybranych organizacji, które zajmują się tematyką alfabetyzacji dorosłych i są w stanie przygotować warsztat edukacyjny dla europejskiej kadry, pracującej w tym obszarze. Jeśli Państwa organizacja zajmuje się zagadnieniami alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych podstawowej umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny i są Państwo gotowi zorganizować warsztat edukacyjny dla kadry europejskiej zajmującej się tym zagadnieniem – zapraszamy do udziału.

Podczas spotkania zostaną szczegółowo przedstawione zasady ubiegania się o dofinansowanie na zorganizowanie Warsztatu Grundtviga w roku 2013. W przyszłym roku zmieniają się założenia tej akcji – tematyka warsztatów oraz ich grupa docelowa; od przyszłego roku warsztaty będą przeznaczone wyłącznie dla edukatorów osób dorosłych, przyjeżdżających z innych krajów Europy oraz będą musiały dotyczyć tematyki alfabetyzacji osób dorosłych (adult literacy). W związku z taką zasadniczą zmianą zasad akcji (dotychczas Warsztaty były przeznaczone dla dorosłych słuchaczy i nie było ograniczeń tematyki), Narodowa Agencja programu Grundtvig pragnie wesprzeć potencjalnych wnioskodawców akcji Warsztaty Grundtviga w złożeniu dobrej jakości wniosków, odpowiadających zmienionym celom akcji.

Celem Warsztatów Grundtviga w 2013 roku będzie doskonalenie zawodowe kadry edukacji dorosłych w zakresie wyłącznie tematyki alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (adult literacy). Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie do 21 lutego 2013 roku do polskiej Narodowej Agencji programu Grundtvig. Przypominamy, że warsztaty organizuje 1 organizacja dla 10-20 uczestników z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora; czas trwania warsztatu to 5-10 dni. Dofinansowanie organizacji Warsztatu zależne jest od liczby uczestników, długości trwania warsztatu i kraju organizatora, i obejmuje zryczałtowane stawki na koszty organizacyjne, koszty podróży i koszty utrzymania uczestników. Szczegóły nt. zasad akcji znajdą Państwo na stronie internetowej programu Grundtvig: http://www.grundtvig.org.pl/warsztaty-grundtviga.

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie jednej osoby z organizacji.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 7 stycznia 2013 roku. Najpóźniej do 9 stycznia Narodowa Agencja dokona analizy zgłoszeń i prześle drogą elektroniczną (na adres mailowy podany w zgłoszeniu) informację o przyjęciu lub odrzuceniu Państwa zgłoszenia na spotkanie. Powodem odrzucenia zgłoszenia może być wyczerpanie puli miejsc na spotkanie i/lub niewystarczająca zgodność doświadczeń Państwa organizacji z założeniami akcji Warsztaty Grundtviga 2013, uniemożliwiająca w ocenie Narodowej Agencji złożenie przez Państwa dobrej jakości wniosku o dofinansowanie organizacji Warsztatu dla kadry edukacji dorosłych, dotyczącego alfabetyzacji dorosłych.

Szczegółów nt. spotkania udzielają: Michał Chodniewicz (mchodniewicz@frse.org.pl, 22 46 31 234) oraz Alina Respondek (arespondek@frse.org.pl, 22 46 31 232).

Switch style