10-lecie programu Grundtvig

Lista organizacji i osób nagrodzonych w konkursie "Pierwsza Liga Grundtivga"

W atmosferze rodzinnego benefisu odbyło się 10 grudnia 2010 w Warszawie podsumowanie dziesięciu lat pracy programu Grundtvig. W ciągu dekady swojego funkcjonowania skład Zespołu z trzech osób powiększył się do sześciu, liczba rocznie składanych wniosków wzrosła z 70 w 2001 roku do ponad 600 w 2010, a budżet zwiększył się aż czternastokrotnie, by osiągnąć 2,5 mln euro .

Przedstawicieli organizacji prowadzących niezawodową edukacje osób dorosłych, przybyłych licznie do warszawskiego Domu Technika NOT, powitali Pan Marcin Rolnik, Dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie” w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz prowadzący spotkanie, Michał Olszański. Spotkanie swoją obecnością i wystąpieniami uświetnili także Pan Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pan Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi etapami rozwoju programu Grundtvig. Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz jeszcze  dwa lata później program funkcjonował jako część programu Socrates II. W tym okresie składał się z trzech akcji zdecentralizowanych, czyli zarządzanych przez Narodowe Agencje krajów uczestniczących oraz z dwóch akcji scentralizowanych – zarządzanych przez Komisję Europejską. W ostatnich latach oferta programu została poszerzona o cztery nowe akcje: Warsztaty Grundtviga, Projekty Wolontariatu Seniorów, Asystentury Grundtviga oraz Wizyty i wymianę kadry dla edukacji dorosłych. Obecnie, od roku 2007, Grundtvig jest częścią edukacyjnego programu „Uczenie się przez całe życie”. Powstały nowe możliwości, w tym  dla dorosłych słuchaczy - wyjazdu na specjalne zagraniczne warsztaty do państw uczestniczących w programie oraz dla  osób 50+ na kilkutygodniowy wolontariat. Natomiast eukatorzy i inni pracownicy niezawodowej edukacji dorosłych zyskali więcej możliwości mobilności zagranicznych: począwszy od wyjazdów na krótkie konferencje i seminaria, przez tradycyjne kursy oraz kilku- i kilkunastotygodniowe praktyki typu „job shadowing”, aż do blisko rocznych Asystentur Grundtviga. Wyjazdy edukacyjne są tym ciekawsze, że przybywa również nowych krajów uprawnionych do udziału w programie: w 2010 roku – Chorwacja i Macedonia, a od roku 2011 – Szwajcaria.

Podczas konferencji nie zabrakło prezentacji dobrych praktyk projektów zrealizowanych w ostatnich latach. Pani Ewa Smuk-Stratenwerth zaprezentowała działania  edukacyjne Stowarzyszenie ZIARNO na rzecz dorosłych z  terenów wiejskich. Z kolei Pani Barbara Kaszkur-Niechwiej  przedstawiła możliwości wspierania uczenia się seniorów w Akademii Pełni Życia w Krakowie. Zebrani mogli zapoznać się także z działaniami na rzecz edukacji rodziców i rozwoju rodziny prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (występ Pani Marleny Kawczyńskiej) oraz z zakresu wspierania włączenia do społeczeństwa osób osadzonych prowadzonymi przez Zespół Szkół nr 4 przy Zakładzie Karnym w Płocku (prezentacja Pana Huberta Skrzyńskiego). Jako ostatnia wystąpiła Pani Justyna Stoltmann-Prędka, która przedstawiła  bibliotekę jako centrum edukacji dorosłych na przykładzie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na koniec wyświetlono także krótki, ale poruszający film pokazujący jak Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie wspiera rozwój osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie kreatywności artystycznej.

Oprócz świadectw realnych zmian dokonanych poprzez omawiane działania, beneficjenci ujawniali ogromną sympatię nie tylko do samej idei edukacji dorosłych, ale też do całego Zespołu realizującego program w Polsce.

W dalszej części spotkania przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga”, w następujących kategoriach: „Najlepsza organizacja”, „Najlepszy pracownik”, „Najlepszy słuchacz”, „Najlepszy plakat”. Wręczanie nagród zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich laureatów konkursu. Komisja konkursowa wybrała spośród zgłoszonych prac te, które najlepiej pokazują wpływ programu Grundtvig na osoby i organizacje korzystające z dofinansowania w latach 2000-2010. Lista organizacji i osób nagrodzonych znajduje się poniżej.

Uroczystość podsumowała Pani Dyrektor Alina Respondek, która w kilku słowach opowiedziała o planowanych w najbliższych latach działaniach programu Grundtvig – między innymi związanych z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011. Na zakończenie cały Zespół otrzymał od dyrektorów FRSE podziękowania za dotychczasową pracę i najlepsze życzenia na kolejne lata, a wszyscy uczestnicy zaśpiewali gromkie „Sto lat”. Żadne urodziny nie mogą się oczywiście obyć bez okolicznościowego tortu. Tak było i tym razem – finalnym akcentem był kolorowy tort z logo na 10-lecie programu Grundtvig w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Switch style