Wizyty Przygotowawcze Grundtviga - dokumenty do pobrania

Formularze wniosków 2013

Wniosek eForm (PDF z opcją edycji) służy do aplikowania o dofinansowanie na wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe. Aktualna jest nowa wersja wniosku eForm 5,5. Wniosek pobieramy na własny komputer, dopiero wówczas otwieramy do wypełnienia. Więcej informacji technicznych na stronie: http://eforms.llp.org.pl

Pozostałe dokumenty dotyczące składania wniosków 2013

Dokumenty dotyczące realizacji umów 2013

W roku 2013 obsługa wniosków, w tym kontraktowanie oraz raportowanie końcowe beneficjentów jest realizowane zapomocą Systemu Dokumentów OnLine FRSE.

Formularz raportu końcowego w wersji PDF publikujemy jedynie w celu zapoznania się z treścią poszczególnych punktów w raporcie. Formularz raportu końcowego on-line jest dostępny w Systemie Dokumentów OnLine FRSE.


Formularze wniosków 2012

Wniosek eForm (PDF z opcją edycji) służy do aplikowania o dofinansowanie na wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe. Aktualna jest nowa wersja wniosku eForm 4,6. Wniosek pobieramy na własny komputer, dopiero wówczas otwieramy do wypełnienia.

Pozostałe dokumenty dotyczące składania wniosków 2012

Dokumenty dotyczące realizacji umów 2012

W roku 2012 obowiązuje składanie raportów końcowych drogą on-line. Formularz w wersji PDF publikujemy jedynie w celu zapoznania się z treścią poszczególnych punktów w raporcie. Formularz raportu końcowego on-line jest dostępny w Systemie Dokumentów OnLine FRSE.

Switch style