Wyniki selekcji

SELEKCJA 2013

Informacja dla Beneficjentów akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w 2013 roku  - szczegóły dotyczące procesu podpisywania umów finansowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem www.llp.org.pl.


SELEKCJA 2012

Informacja dla Beneficjentów akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w 2012 roku  - szczegóły dotyczące procesu podpisywania umów finansowych


SELEKCJA 2011

Informacja dla Beneficjentów akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w 2011 roku  - szczegóły dotyczące procesu podpisywania umów finansowych


SELEKCJA 2010


SELEKCJA 2009

 

Switch style