Oferta konferencji i seminariów

Ofertę konferencji i seminariów można znaleźć m.in. w europejskim katalogu szkoleń Grundtvig/Comenius - należy wówczas w wyszukiwarce katalogu w sekcji "Training Details", podsekcji "Type of training" wybrać opcję "conference or seminar", a w sekcji "Training Target Groups" zaznaczyć opcję "For participants receiving a Grundtvig grant (adult education)".

Poza tym można również korzystać z konferencji/seminariów spoza oferty zawartej w ww. katalogu (wówczas muszą one jednak spełniać wymogi programu Grundtvig), np. z oferty European Association for Education of Adults (EAEA).

Przed zgłoszeniem się na konferencję lub seminarium należy się upewnić, że wybrane wydarzenie edukacyjne jest uprawnione w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych; o udział w kursach należy się ubiegać w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

 

Switch style