Galeria projektów - Mobilności kadry

Poniżej znajdują się opisy indywidualnych wyjazdów szkoleniowych zrealizowanych przez beneficjentów z Polski w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig. Opisy te zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki.

Zamieszczone poniżej opisy, opublikowane w kolejności chronologicznej - według terminu realizacji wyjazdów, zostały opracowane przez samych uczestników.

Przy każdym projekcie znajduje się odnośnik do pełnego opisu wyjazdu - Karty akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych. Karta ta ma taką samą strukturę dla każdego wyjazdu szkoleniowego, a informacje w niej zawarte zostały zamieszczone przez osoby realizujące wyjazdy szkoleniowe. W karcie zawarte są szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji wyjazdu z uwzględnieniem działań przygotowawczych, upowszechniających oraz wpływu szkolenia na beneficjenta, jego/jej organizację macierzystą i goszczącą.

 

 1. Eugeniusz Śniegocki

  Termin realizacji wyjazdu: 20.10.2013 - 26.10.2013
  Tytuł szkolenia: Job shadowing w Partnership International e.V.
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 2. Elżbieta Sztorc

  Termin realizacji wyjazdu: 05.06.2013 - 08.06.2013
  Tytuł szkolenia: Ecsite Annual Conference 2013
  Kraj goszczący:
  Szwecja
  Organizacja macierzysta: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 3. Zofia Iwanicka

  Termin realizacji wyjazdu: 11.09.2013 - 14.09.2013
  Tytuł szkolenia: Międzynarodowa Konferencja AIUTA "Equal Opportunities for Senior Citizens"
  Kraj goszczący:
  Szwecja
  Organizacja macierzysta: Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 4. Katarzyna Matynia

  Termin realizacji wyjazdu: 25.09.2013 - 29.09.2013
  Tytuł szkolenia: 10. International Autism-Europe Congress "New Dimensions for Autism"
  Kraj goszczący:
  Węgry
  Organizacja macierzysta: Fundacja SYNAPSIS
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 5. Marcin Urban

  Termin realizacji wyjazdu: 02.11.2012 - 30.01.2013
  Tytuł szkolenia: Job shadowing w Southwark Citizens Advice Bureaux
  Kraj goszczący:
  Wielka Brytania
  Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie APERTO
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 6. Małgorzata Pobłocka

  Termin realizacji wyjazdu: 16.09.2012 - 21.09.2012
  Tytuł szkolenia: Tools and methods for strengthening, motivating and empowering students, colleagues and yourself
  Kraj goszczący:
  Szwecja
  Organizacja macierzysta: Urząd Miasta Sopotu
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 7. Aleksandra Zawalska-Hawel

  Termin realizacji wyjazdu: 17.06.2012 - 28.06.2012
  Tytuł szkolenia: Job shadowing w Citizens' Services and Libraries
  Kraj goszczący:
  Dania
  Organizacja macierzysta: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 8. Anna Tarnowska-Waszak

  Termin realizacji wyjazdu: 11.03.2012 - 21.03.2012
  Tytuł szkolenia: Job shadowing w University of Groningen
  Kraj goszczący:
  Holandia
  Organizacja macierzysta: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 9. Joanna Florczak

  Termin realizacji wyjazdu: 27.10.2011 - 30.12.2011
  Tytuł szkolenia: Job shadowing w Black Sea Region Women Platform i Community Development Association
  Kraj goszczący:
  Turcja
  Organizacja macierzysta: Fundacja Kobieca eFKa
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 10. Monika Mużyło

  Termin realizacji wyjazdu: 06.11.2011 - 12.11.2011
  Tytuł szkolenia: Job shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.V.
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

Switch style