Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych - dokumenty do pobrania

Formularze wniosków 2013

UWAGA: W 2013 roku obowiązuje składanie wniosków on-line. Formularz w formacie PDF publikujemy jedynie w celu zapoznania się z treścią poszczególnych punktów we wniosku.

Wniosek należy najpierw złożyć elektronicznie, a następnie (po wydrukowaniu wersji on-line) papierowo. Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielski.

W celu wypełnienia wniosku on-line prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

  1. Rejestracja w Systemie dokumentów OnLine
  2. Instrukcja przygotowania wniosku on-line

Pozostałe dokumenty dotyczące składania wniosków w roku 2013


Dokumenty dotyczące realizacji umów 2013

W roku 2013 obowiązuje składanie raportów końcowych drogą on-line (poprzez System Dokumentów OnLine FRSE - formularz raportu znajduje się na koncie beneficjenta w zakładce „Projekty”). Formularz w wersji PDF publikujemy jedynie w celu zapoznania się z treścią poszczególnych punktów w raporcie. Raport należy najpierw złożyć elektronicznie, a następnie (po wydrukowaniu wersji on-line) papierowo.

 

Switch style