Galeria projektów - Warsztaty Grundtviga

Uwaga: Uprzejmie przypominamy, że w selekcji 2013 roku zmienia się tematyka warsztatów oraz ich grupa docelowa. O szczegółach można przeczytać w zakładce Cele, założenia, ogólne zasady.

Poniżej znajdują się opisy Warsztatów Grundtviga, przesłane na prośbę Narodowej Agencji, zrealizowanych od roku 2009 przez polskie organizacje. Warsztaty te zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki.

Zamieszczone poniżej opisy zostały opracowane przez samych organizatorów.

 • Mind Gym for Seniors

  Termin realizacji warsztatu: 20.10.2012 - 26.10.2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Nowohuckie Centrum Kultury
  Al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 12
 • Web 5.0

  Termin realizacji warsztatu: 01.07.2013 - 05.07.2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Ad Infinitum
  ul. Sobieskiego 27, 40-082 Katowice
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 11
 • SeniorWeb - @ktywny senior w sieci

  Termin realizacji warsztatu: 22.04.2013 - 27.04.2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie
  ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 12
 • Let’s animate & integrate!

  Termin realizacji warsztatu: 01.10.2012 - 05.10.2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
  ul. Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 18
 • Check! Do you really live healthy, safely and ecologically?

  Termin realizacji warsztatu: 24.09.2012 - 28.09.2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Centrum Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych Nr 2
  ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 12
 • Multicultural Europe - are we really united in diversity? Anti-discrimination training.

  Termin realizacji warsztatu: 17.04.2012 - 21.04.2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL
  ul. Praska 58/1 30-322 Kraków
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 15
 • Music Beyond Limits - Muzyka Bez Granic. Warsztaty gospel dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób w wieku 50+, niepełnosprawnych i bezrobotnych.

  Termin realizacji warsztatu: 15.10.2011 - 20.10.2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Gospel
  Al. Daszyńskiego 15a/10, 31-537 Kraków
  biuro@gospel.com.pl
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 16
 • Mind Gym for Seniors

  Termin realizacji warsztatu: 24.10.2011 - 28.10.2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)
  Aleja Jana Pawla II 232, 31-913 Kraków
  oswiatowa@nck.krakow.pl
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 10
 • Wicker- Living Medium of Art and Tradition

  Termin realizacji warsztatu: 15.06.2011 - 22.06.2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie "Obszary Kultury"
  ul. Krzemieniecka 2a, 94- 030 Łódź
  biuro@pos.lodz.pl
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 10
 • Universal Body Communication – the basic techniques of mime

  Termin realizacji warsztatu: 05.05.2011 - 10.05.2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Sztukmisja
  ul. 11 Listopada 16, 43-460 Wisła
  Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 15

Switch style