Poszukiwanie partnerów

PONIŻEJ INFORMACJE ARCHIWALNE - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 28.03.2013

Wyszukiwarki partnerów rekomendowane przez Komisję Europejską:

  • Senior European Volunteers Exchange Network: promoting international voluntary service in Europe as an educational and lifelong learning tool for senior citizens - międzynarodowa sieć organizacji promująca wymiany wolontarystyczne seniorów.
  • Wyszukiwarka przygotowana przez Litewską Narodową Agencję (należy wybrać opcję Grundtvig Senior Volunteering Projects).

Zgłaszanie ofert przez organizacje z Polski:

INSTYTUCJE ZAGRANICZNE POSZUKUJĄCE PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

Zgłoszenia od organizacji, które poszukiwały partnerów zostały usunięte z niniejszej strony internetowej. Ostatni termin składania wniosków dla Projektów Wolontariatu Seniorów upłynął w dn. 28.03.2013.

Switch style