Projekty Wolontariatu Seniorów

Dokumenty dotyczące realizacji umowy z roku 2013

Formularze wniosków 2013

UWAGA: Poniższe informacje oraz pozostałe w zakładkach dotyczących akcji Projekty Wolontariatu Seniorów dotyczą selekcji w roku 2013 i poprzednich. Ostatni termin składania wniosków minął 28 marca br. Rok 2013 jest ostatnim rokiem składania wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie". Od roku 2014 przewidywane jest wdrożenie nowego programu, stosowne informacje pojawią się po podjęciu decyzji na poziomie europejskim.

Wniosek należy najpierw złożyć elektronicznie, a następnie (po wydrukowaniu wersji on-line) papierowo. Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielski.

W celu wypełnienia wniosku on-line prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Pozostałe dokumenty dotyczące składania wniosków 2013


Dokumenty dotyczące realizacji umowy z roku 2012


Dokumenty dotyczące realizacji umowy z roku 2011

Switch style