Aktualności - Projekty Wolontariatu Seniorów

16.12.2013 - 16:19

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+.

03.10.2013 - 09:51

Publikacja European Shared Treasure: A Milky Way of Educational Best Practices poświęcona jest najlepszym projektom edukacyjnym dofinansowanym w programach Grundtvig, Comenius i Leonardo da Vinci, wybranym spośród tysięcy projektów opublikowanych w bazie EST (European Shared Treasure).

11.03.2013 - 11:03

28 marca upływa termin składania wniosków w dwóch akcjach:

  • Asystentury Grundtviga
  • Projekty Wolontariatu Seniorów

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych.

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

13.02.2013 - 17:57

Formularze wniosków znajdują się w zakładce Do pobrania. W obu akcjach obowiązuje wnioskowanie on-line poprzez System Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl/. Instrukcje rejestracji w Systemie oraz przygotowania wniosku on-line znajdują się w zakładce Do pobrania (dla właściwej akcji programu).

26.07.2012 - 11:17

25 lipca 2012 r. Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig podjęła decyzje selekcyjne dot. wniosków złożonych w akcji Projekty Wolontariatu Seniorów w terminie do 30 marca 2012 r.

Lista z ostatecznymi wynikami selekcji

05.07.2012 - 15:23

Departament Pożytku Publicznego udostępnił ekspertyzę "Wolontariat osób dojrzałych w Polsce", opracowaną dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspertyza jest poświęcona obecnemu stanowi oraz perspektywom rozwoju wolontariatu osób dojrzałych w Polsce. Porusza takie kwestie, jak definicja wolontariatu osób dojrzałych i jego uwarunkowania oraz omawia podstawowe programy skierowane na aktywizację i wolontariat seniorów, w tym program Grundtvig.

21.03.2012 - 10:50

W Atlasie przedstawione zostały sylwetki wolontariuszy – laureatów konkursu „Barwy wolontariatu” z ostatnich 10 edycji. Konkurs, organizowany corocznie przez Sieć Centrów Wolontariatu, jest okazją do tego, by podziękować wolontariuszom na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. To także szansa ukazania wielobarwności działań społecznych i aktywności wolontariuszy.

19.03.2012 - 11:57

30 marca upływa termin składania wniosków w dwóch akcjach:

  • Asystentury Grundtviga
  • Projekty Wolontariatu Seniorów

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych.

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

23.02.2012 - 10:55

Publikacja Komisji Europejskiej "Adult Volunteering: Learning for Life" prezentuje wkład programu Grundtvig w Europejski Rok Wolontariatu 2011. Zaprezentowano w niej projekty zrealizowane w ramach programu Grundtvig dotyczące m.in. szkoleń wolontariuszy, uznawania kompetencji zdobytych w ramach wolontariatu czy wolontariatu seniorów.

Switch style