Aktualności - Projekty Partnerskie Grundtviga

16.12.2013 - 16:19

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+.

03.10.2013 - 09:51

Publikacja European Shared Treasure: A Milky Way of Educational Best Practices poświęcona jest najlepszym projektom edukacyjnym dofinansowanym w programach Grundtvig, Comenius i Leonardo da Vinci, wybranym spośród tysięcy projektów opublikowanych w bazie EST (European Shared Treasure).

01.07.2013 - 10:48

27 czerwca 2013 r. Narodowa Agencja podjęła decyzje selekcyjne w 3 akcjach programu Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga (termin składania wniosków: 21.02.2013), Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych (termin składania wniosków: 30.04.2013) oraz Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (termin składania wniosków: 30.04.2013).

18.06.2013 - 15:26

W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości z 10 czerwca (treść wiadomości poniżej) informujemy, że 18 czerwca otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej informację, że ma miejsce opóźnienie w przygotowywaniu listy rankingowej (selekcyjnej). Zgodnie z ww. informacją wyniki selekcji zostaną przekazane Narodowym Agencjom w ciągu najbliższych kilku dni.

Spodziewamy się, że wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej do 28 czerwca.


Poprzednia wiadomość (z 10 czerwca) dot. wyników selekcji:

17.06.2013 - 11:44

14 czerwca 2013 r. do beneficjetów Projektów Partnerskich Grundtviga z 2011 r. zostały wysłane e-maile, zawierające odnośnik do indywidualnego formularza raportu końcowego.

Wiadomość zatytułowana "Raport końcowy - Projekt Partnerski Grundtviga 2011" została wysłana na adres e-mailowy osoby kontaktowej w projekcie. Prosimy o kontakt w przypadku, gdybyście Państwo nie otrzymali ww. wiadomości.

21.05.2013 - 09:57

W Systemie dokumentów OnLine FRSE został udostępniony raport postępów dla projektów partnerskich zaakceptowanych w roku 2012. Raport dostępny jest w zakładce "Projekty".

20 maja br. na adresy mailowe osób kontaktowych w projekcie została wysłana wiadomość, która zawiera szczegóły dotyczące wypełnienia raportu.

20.03.2013 - 15:28

W dniu 20 marca zostały wysłane drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania wniosku. Wiadomości zostały wysłane  na adresy mailowe osób kontaktowych podane we wnioskach o dofinansowanie. Prosimy o kontakt w przypadku, gdyby wiadomość do Państwa nie dotarła.

08.02.2013 - 12:18

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych:

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

21.08.2012 - 13:25

Przypominamy, że poszczególne etapy przygotowania oraz podpisania umowy finansowej mogą trwać do dwóch tygodni. Są to: weryfikacja ankiety beneficjenta wraz z dokumentacją niezbędną do wystawienia umowy oraz weryfikacja i podpisanie umowy otrzymanej od beneficjenta. Środki finansowe będą wypłacane również w terminie ok. dwóch tygodni od podpisania umowy przez FRSE.

Switch style