Oferta kursów

Przy wyborze kursu należy zwrócić uwagę, czy w jego opisie znajduje się informacja o tym, że udział w kursie jest uprawniony do dofinansowania z programu Grundtvig (nie Comenius) i że kurs przeznaczony jest dla kadry pracującej z osobami dorosłymi.

Ubieganie się o udział w kursach z oferty opublikowanej na stronie programu Grundtvig nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Switch style