Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych - dokumenty do pobrania

Formularze wniosków 2013

UWAGA! Plik wniosku należy skopiować ze strony internetowej do własnego komputera (klikając prawym klawiszem myszy na link do formularza i wybierając opcję "Zapisz element docelowy jako..."), dopiero wówczas można rozpocząć wypełnianie wniosku. Nie należy wypełniać wniosku otwartego w oknie przeglądarki internetowej – grozi to utratą danych zapisanych we wniosku.

Do poprawnego wypełnienia oraz złożenia wniosku konieczny jest program Adobe Reader, wersja 8.2 lub nowsza oraz aktywne podłączenie do internetu.

Instrukcja techniczna (Przewodnik dla wnioskodawców) dotycząca wypełnienia wniosku jest dostępna na stronie http://eforms.llp.org.pl/, natomiast instrukcja merytoryczna poniżej.

Pozostałe dokumenty dotyczące składania wniosków w roku 2013


Dokumenty dotyczące realizacji umów 2013


Dokumenty dotyczące realizacji umów 2012

 

Switch style