Oferta dla organizacji poszukujących asystenta

INFORMACJE ARCHIWALNE - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 28.03.2013

W ramach akcji Asystentury Grundtviga programu Grundtvig istnieje możliwość zgłoszenia organizacji zainteresowanej przyjęciem asystenta z zagranicy. Oferta skierowana jest do organizacji doświadczonych w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych, posiadających doświadczenie w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych oraz zainteresowanych rozszerzeniem swojej oferty edukacyjnej poprzez wkład wnoszony przez asystenta.

Asystent powinien zostać w pełni włączony w życie organizacji goszczącej. Może pełnić rolę ekspercką lub pomocniczą. Koszty pobytu asystenta z zagranicy w Polsce pokrywane są z dofinansowania, jakie asystent otrzyma od swojej Narodowej Agencji.

Szczegółowe informacje na temat akcji Asystentury Grundtviga można odnaleźć w zakładce.

Switch style