Galeria projektów - Asystentury Grundtviga

Poniżej znajdują się opisy indywidualnych wyjazdów szkoleniowych zrealizowanych przez beneficjentów z Polski w ramach akcji Asystentury Grundtviga programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig. Opisy te zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki.

Zamieszczone poniżej opisy, opublikowane w kolejności chronologicznej - wg terminu realizacji wyjazdów, zostały opracowane przez samych uczestników. Przy każdym projekcie znajduje się odnośnik do pełnego opisu wyjazdu - Karty Asystentury Grundtviga. Karta ta ma taką samą strukturę dla każdego wyjazdu szkoleniowego, a informacje w niej zawarte zostały zamieszczone przez osoby realizujące Asystentury. W karcie zawarte są szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji wyjazdu z uwzględnieniem działań przygotowawczych, upowszechniających oraz wpływu Asystentury na beneficjenta, jego/jej organizację macierzystą i goszczącą.

 1. Paulina Janus

  Organizacja macierzysta: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego (OSKiU)
  Termin realizacji wyjazdu: 05.08.2013 - 13.06.2014
  Kraj goszczący: Wielka Brytania
  Czas trwania Asystentury: 45 tygodni
 2. Barbara Steglińska

  Organizacja macierzysta: Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  Termin realizacji wyjazdu: 02.09.2013 - 14.12.2013
  Kraj goszczący: Wielka Brytania
  Czas trwania Asystentury: 15 tygodni
 3. Katarzyna Skowron

  Organizacja macierzysta: Ośrodek Kultury Ochoty
  Termin realizacji wyjazdu: 01.10.2012 - 31.07.2013
  Kraj goszczący: Belgia
  Czas trwania Asystentury: 43 tygodnie
 4. Maria Nowak-Szabat

  Organizacja macierzysta: Nowohuckie Centrum Kultury
  Termin realizacji wyjazdu: 12.11.2012 - 22.06.2013
  Kraj goszczący: Włochy
  Czas trwania Asystentury: 32 tygodnie
 5. Anna Kostecka

  Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
  Termin realizacji wyjazdu: 01.08.2012 - 11.06.2013
  Kraj goszczący: Austria
  Czas trwania Asystentury: 45 tygodni
 6. Iwona Wardach

  Organizacja macierzysta: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
  Termin realizacji wyjazdu: 15.08.2011 - 21.06.2012
  Kraj goszczący: Wielka Brytania
  Czas trwania Asystentury: 44 tygodnie
 7. Katarzyna Samiec

  Organizacja macierzysta: Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku
  Termin realizacji wyjazdu: 14.11.2011 - 01.07.2012
  Kraj goszczący: Włochy
  Czas trwania Asystentury: 33 tygodnie
 8. Dr Kamila Mazurek

  Organizacja macierzysta: Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie
  Termin realizacji wyjazdu: 15.08.2011 - 15.04.2012
  Kraj goszczący: Niemcy
  Czas trwania Asystentury: 35 tygodni
 9. Helena Tomczuk

  Organizacja macierzysta: Centrum Kształcenia Edukator w Otwocku
  Termin realizacji wyjazdu: 01.08.2011 - 13.05.2012
  Kraj goszczący: Belgia
  Czas trwania Asystentury: 41 tygodni
 10. Anna Kirow

  Organizacja macierzysta: Fundacja "Wiatrak"
  Termin realizacji wyjazdu: 25.10.2010 - 22.04.2011
  Kraj goszczący: Wielka Brytania
  Czas trwania Asystentury: 26 tygodni

Switch style