Publikacje Grundtviga

Key Activity 4 Compedium 2013. Dissemination and exploitation of results. Publikacje Komisji Europejskiej

Key Activity 4 Compedium 2013. Dissemination and exploitation of results.

Kompedium projektów centralnych zaakceptowanych w 2013 roku w ramach działania KA4 ("Dissemination and Exploitation of Results") programu "Uczenie się przez całe życie".

Pobierz plik
Grundtvig Compedium 2013. Adult education and other educational pathways. Publikacje Komisji Europejskiej

Grundtvig Compedium 2013. Adult education and other educational pathways.

Kompedium projektów centralnych programu Grundtvig zaakceptowanych w 2013 roku.

Pobierz plik
European Shared Treasure: A Milky Way of Educational Best Practices (2013) Inne publikacje

European Shared Treasure: A Milky Way of Educational Best Practices (2013)

Publikacja poświęcona jest najlepszym projektom edukacyjnym dofinansowanym w programach Grundtvig, Comenius i Leonardo da Vinci, wybranym spośród tysięcy projektów opublikowanych w bazie EST (European Shared Treasure).

Pobierz plik
Active Seniors Learn, Educate, Communicate and Transmit (2012) Inne publikacje

Active Seniors Learn, Educate, Communicate and Transmit (2012)

Przewodnik powstał w ramach projektu "ASLECT" (Active Seniors Learn, Educate, Communicate and Transmit), zrealizowanego dzięki dofinansowaniu w akcji Działania Towarzyszące Grundtviga. Ma stanowić wsparcie przy aktywniejszym włączaniu seniorów w działania kulturalne i edukacyjne i w społeczność lokalną. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla realizatorów takich działań oraz opisy przykładowych projektów.

Pobierz plik
Ulotka programu Grundtvig (2013) Publikacje programu Grundtvig

Ulotka programu Grundtvig (2013)

Oferta programu Grundtvig na 2013 rok

Pobierz plik
Prezentacja oferty programu Grundtvig (2013) Publikacje programu Grundtvig

Prezentacja oferty programu Grundtvig (2013)

Podstawowe informacje o programie Grundtvig i jego akcjach zdecentralizowanych.

Pobierz plik
The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations (2012) Publikacje Komisji Europejskiej

The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations (2012)

Broszura Komisji Europejskiej, wydana z okazji obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, prezentuje działania Unii Europejskiej wspierające proces aktywnego starzenia się.

Publikacja zawiera m.in. odniesienie do programu "Uczenie się przez całe życie" i programu Grundtvig; na str. 19 broszury wspomniane są także Projekty Wolontariatu Seniorów jako działanie wspierające solidarność między pokoleniami.

Pobierz plik
Przewodnik jak planować i organizować dialog międzypokoleniowy Inne publikacje

Przewodnik jak planować i organizować dialog międzypokoleniowy

Przewodnik powstał w ramach projektu "MATES" (Mainstreaming Intergenerational Solidarity), zrealizowanego dzięki dofinansowaniu w akcji Działania Towarzyszące Grundtviga. Ma stanowić wsparcie przy planowaniu oraz prowadzeniu działalności na rzecz dialogu międzypokoleniowego i zawiera praktyczne wskazówki dla realizatorów takich działań oraz opisy przykładowych projektów.

Pobierz plik
Grundtvig Study: In-Service Training. Analysis of Provision of and Participation in In-Service Training Activities Publikacje Komisji Europejskiej

Grundtvig Study: In-Service Training. Analysis of Provision of and Participation in In-Service Training Activities

Raport zawiera wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczących akcji mobilnościowych programu Grundtvig. Badanie zostało przeprowadzone wśród beneficjentów akcji mobilnościowych z lat 2001-2010 oraz organizatorów szkoleń, których oferta jest opublikowana w europejskim katalogu Grundtvig/Comenius.

Publikacja została szerzej zaprezentowana i omówiona podczas 4. międzynarodowej konferencji programu Grundtvig poświęconej szkoleniu i mobilności kadry zaangażowanej w edukację dorosłych (4th Grundtvig European Conference on Professional Development and Mobility of Adult Education Staff), która odbyła się w dniach 6 – 8 czerwca 2012 r. we Florencji.

Pełna treść raportu wraz z załącznikami:
Pobierz plik
Europejski Rok Wolontariatu - Atlas Dobrych Praktyk (2012) Inne publikacje

Europejski Rok Wolontariatu - Atlas Dobrych Praktyk (2012)

W Atlasie przedstawione zostały sylwetki wolontariuszy – laureatów konkursu „Barwy wolontariatu” z ostatnich 10 edycji. Ponadto, Atlas zawiera opisy kilkunastu organizacji, które w swych działaniach korzystają ze wsparcia wolontariuszy, organizują wolontariat i zarządzają wolontariuszami.

Pobierz plik

Switch style