Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

  1. Second Chance

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Areszt Śledczy w Warszawie Białołece
    ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa
    Kraje partnerskie:
    Hiszpania
    Turcja
    Włochy
    Estonia
    Rumunia
    Polska
    Rola w projekcie: partner
  2. Experiences of Adult Education in Europe for blind or visually impaired people

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
    ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
    Kraje partnerskie:
    Włochy
    Czechy
    Łotwa
    Polska
    Hiszpania
    Rola w projekcie: partner
  3. Yes, you can! – How to support the cultural activities of disadvantaged groups

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Muzeum Narodowe w Krakowie
    al. 3 Maja 1, 30-062 Krakow
    Kraje partnerskie:
    Polska
    Francja
    Holandia
    Turcja
    Słowacja
    Malta
    Niemcy
    Rola w projekcie: koordynator
  4. LIBRARY. I LOVE IT!

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
    ul. Kalwaryjska 62D, 41-940 Piekary Śląskie
    Kraje partnerskie:
    Polska
    Austria
    Chorwacja
    Finlandia
    Włochy
    Hiszpania
    Czechy
    Turcja
    Rola w projekcie: koordynator
  5. Silent Heroes, Living Memory. The context of hiding of Jews during the Second World War as a challenge for active adult learning.

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Muzeum Historii Żydów Polskich
    ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
    Kraje partnerskie:
    Holandia
    Holandia
    Austria
    Węgry
    Niemcy
    Polska
    Rola w projekcie: partner
  6. bridge.r@dio.network - crossing boundaries

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
    Kraje partnerskie:
    Wlk. Brytania
    Polska
    Turcja
    Rola w projekcie: partner
  7. Community based living and learning

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
    ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
    Kraje partnerskie:
    Austria
    Finlandia
    Włochy
    Polska
    Wlk. Brytania
    Rola w projekcie: partner
  8. The world of childhood through stories and sport

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Centrum Edukacji i Wspierania RES-GEST
    ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów
    Kraje partnerskie:
    Rumunia
    Turcja
    Polska
    Dania
    Rola w projekcie: partner
  9. European Territory of Culture

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Muzeum Narodowe w Krakowie
    al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
    Kraje partnerskie:
    Słowenia
    Polska
    Cypr
    Turcja
    Wlk. Brytania
    Rola w projekcie: partner
  10. Soft Skills - Empowered Parents

    Lata realizacji: 2013 - 2015
    Nazwa organizacji polskiej:
    Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny
    ul. Mielecka 33a, 35-504 Rzeszów
    Kraje partnerskie:
    Węgry
    Polska
    Francja
    Słowenia
    Włochy
    Czechy
    Wlk. Brytania
    Rola w projekcie: partner

Switch style