Wydarzenia Grundtviga

  • WYDARZENIA ORGANIZOWANE W 2013 ROKU

Alfabetyzacja dorosłych - szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców akcji Warsztaty Grundtviga (14 stycznia 2013)

Dni otwarte programu Grundtvig (9, 21 i 25 stycznia; 7 i 14 lutego; 21 marca; 3 września)

  • ARCHIWUM WYDARZEŃ

Dzień otwarty Mobilności Grundtviga (10 września 2012)

Konferencja monitoringu tematycznego "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami" (6 września 2012)

Spotkanie monitoringowe dla Beneficjentów Projektów Partnerskich Grundtviga z selekcji 2011 (22 czerwca 2012)

Spotkanie z Beneficjentami akcji Warsztaty Grundtviga (15 czerwca 2012)

Dni otwarte Programu Grundtvig (30 stycznia, 6 i 13 lutego, 12 marca)

Spotkanie informacyjno-promocyjne (24 stycznia 2012)

Materiały ze spotkania:

Dzień otwarty Mobilności Grundtviga (11 stycznia 2012)

Grundtvig European Conference on Adult Volunteering (23-26 listopada 2011)

Dziesięciolecie programu Grundtvig (10 grudnia 2010)

Seminaria tematyczne Grundtviga (2010 i 2011)

Grundtvig Contact Seminar 2009

 

Switch style