Promotorzy Programu Grundtvig

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”­-Grundtvig współpracuje z grupą osób wspierających ją w działaniach promocyjno-informacyjnych prowadzonych na terenie całego kraju, czyli z tzw. Promotorami Programu Grundtvig.

Promotorzy to osoby na co dzień związane z programem Grundtvig i realizujące działania w tym programie, w związku z czym mogą służyć swoim doświadczeniem związanym z udziałem w poszczególnych akcjach lub z danym obszarem tematycznym potencjalnym beneficjentom.

Zachęcamy do kontaktu z Promotorami Programu Grundtvig!

 

Województwo dolnośląskie


Urszula Bednarek

 • Organizacja: Stowarzyszenie Nowa Rodzin, pl. Św. Macieja 5A, 50-244 Wrocław, tel.: 71 791 97 89, 504 294 754
 • Adres e-mail: urszula.bednarek@wolontariusz.org, ulagembara1@poczta.onet.pl
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Wolontariatu Seniorów, Wizyty Przygotowawcze
 • Obszar tematyczny: wolontariat seniorów, aktywizacja przez sztukę, nauczanie języków obcych

Katarzyna Szajda

 • Organizacja:Centrum Inicjatyw UNESCO, ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław
 • Adres e-mail: kasia.szajda@unescocentre.pl
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Asystentury Grundtviga, Projekty Partnerskie Grundtviga, Warsztaty Grundtviga, Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 • Obszar tematyczny: edukacja międzykulturowa i obywatelska, historia mówiona i jej wykorzystanie w edukacji, rozwój społeczności lokalnych, open space technology i żywa biblioteka, animacje językowe i współpraca w polsko-czeskim pograniczu

Województwo łódzkie


Małgorzata Uptas

 • Organizacja: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź, tel.: 42 688 13 47, 605 610 531
 • Adres e-mail: biuro@pos.lodz.pl, m.uptas@onet.eu
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga, Warsztaty Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja kulturalna dorosłych

Województwo małopolskie


Lidia Maria Jedlińska

 • Organizacja: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, tel.: 12 375 22 38, 791 919 108
 • Adres e-mail:  mjedlinska@wbp.krakow.pl, jedlinska13@gmail.com
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga, Warsztaty Grundtviga, Wizyty Przygotowawcze Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja w bibliotekach, edukacja seniorów, dziedzictwo kulturowe

Barbara Kaszkur-Niechwiej

 • Organizacja: Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert, ul. Juliusza Lea 5A/4, 30-046 Kraków, tel.: 12 294 81 35, 12 294 81 36, 691 991 851
 • Adres e-mail: b.kaszkur@apz.org.pl , basiakn09@gmail.com
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga, Warsztaty Grundtviga, Projekty Wolontariatu Seniorów, Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, Asystentury Grundtviga (goszczenie Asystentów), Wizyty Przygotowawcze Grundtviga
 • Obszar tematyczny: projekty edukacyjne dla seniorów, innowacyjne formy aktywizacji edukacyjnej osób starszych

Województwo mazowieckie


Ewa Duda

 • Organizacja: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa
 • Adres e-mail: duda.ewa@poczta.fm
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, Warsztaty Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja formalna dorosłych

Katarzyna Skowron

 • Organizacja: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, tel: 22 822 48 70, 506 050 214
 • Adres e-mail: katarzyna.skowron@oko.com.pl , kasiaska11@wp.pl
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja kulturalna osób dorosłych, wolontariat seniorów, edukacja kulturalna osób niepełnosprawnych

Hubert Skrzyński

 • Organizacja: Zakład Karny w Płocku – Zespół Szkół nr 4, ul. Sienkiewicza 22, 09-400 Płock, tel.: 24 264 52 61 w. 161, 502 024 458
 • Adres e-mail: hskrzynski@wp.pl
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga,  Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty Przygotowawcze Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja na rzecz osób skazanych

Ewa Smuk-Stratenwerth

 • Organizacja: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”, Grzybów 1/2, 09-533 Słubice, tel.: 24 277 89 63, 606 805 900
 • Adres e-mail: ewapeter@poczta.onet.pl, ewasmukstratenwerth@gmail.com
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga, Wizyty Przygotowawcze Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja na terenach wiejskich

Województwo podlaskie


Jolanta Wołągiewicz

 • Organizacja: Stowarzyszenie Akademia plus 50, Białystok, tel.: 519 153 189
 • Adres e-mail: jolanta.wolagiewicz@gmail.com
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga, Wizyty Przygotowawcze Grundtviga
 • Obszar tematyczny: integracja i aktywizacja seniorów, edukacja seniorów, wielokulturowość

Województwo pomorskie


Jarosław Marciszewski

 • Organizacja: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, ul. Tysiąclecia 13a, 80-351 Gdańsk, tel.: 58 558 42 57, 511 427 161
 • Adres e-mail: psouu_jarek@op.pl, dziadek667@wp.pl
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga, Wizyty Przygotowawcze Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, artterapia, muzyka, teatr

Województwo świętokrzyskie


Zdzisław Klusek

 • Organizacja: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel.: 41 248 24 40, 600 417 160
 • Adres e-mail: zdislaw66@gmail.com, pdmsosw@poczta.fm
 • Doświadczenie w programie Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga
 • Obszar tematyczny: edukacja rodziców

Switch style