Zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska ogłosiła Zaproszenie do składania wniosków na rok 2013 (Zaproszenie dla roku 2012 znajduje się poniżej).
Zaproszenie składa się z następujących części:
 • Oficjalne ogłoszenie Zaproszenia (Official announcement of the Call for Proposals)
 • Strategiczne priorytety na lata 2011-2013 (LLP General Call for proposals 2011-2013 — Strategic Priorities 2013)
 • trzy części Przewodnika programu "Uczenie się przez całe życie" 2013 (Lifelong Learning Programme Guide 2013):
  • część I (General Provisions) - ogólne zasady zawierające m. in. założenia programu "Uczenie się przez całe życie", procedury selekcji, warunki finansowe, cykl życia projektu,
  • część IIa (Sub-Programmes and Actions) - cele i ogólne założenia wszystkich komponentów programu "Uczenie się przez całe życie", w tym programu Grundtvig,
  • część IIb (Explanations by Action) - szczegółowe opisy wszystkich akcji programu "Uczenie się przez całe życie" - tzw. fiszki.

Dokumenty dostępne są na stronie Komisji Europejskiej (odnośnik powyżej) w różnych wersjach językowych.

AKCJE ZDECENTRALIZOWANE

Akcje zarządzane i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje: trzy pierwsze mają charakter projektów lub warsztatów realizowanych przez organizacje i nastawione są na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy i kadry edukacyjnej dorosłych, w tym w wyjazdy zagraniczne, natomiast cztery następne dotyczą zagranicznych wyjazdów indywidualnych kadry.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez polskie organizacje w akcjach zdecentralizowanych znajdują się w zakładkach właściwych dla tych akcji.

Terminy składania wniosków:

 1. Projekty Partnerskie Grundtviga: 21 lutego 2013 (działania w projekcie trwają 2 lata od 1 sierpnia 2013)
 2. Projekty Wolontariatu Seniorów: 28 marca 2013 (działania w projekcie trwają 2 lata od 1 sierpnia 2013)
 3. Warsztaty Grundtviga: 21 lutego 2013 (warsztat może trwać od 5 do 10 dni, w terminie od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2014)
 4. Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

16 stycznia 2013 (wyjazdy na kursy od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014)

30 kwietnia 2013 (wyjazdy na kursy od 1 września 2013 do 30 kwietnia 2014)

17 września 2013 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2014)

 1. Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

16 stycznia 2013 (wyjazdy na szkolenia od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014)

30 kwietnia 2013 (wyjazdy na szkolenia od 1 września 2013 do 30 kwietnia 2014)

17 września 2013 (wyjazdy na szkolenia od 1 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2014)

 1. Asystentury Grundtviga: 28 marca 2013 (wyjazdy od 13 do 45 tygodni, wyjazdy od 1 sierpnia 2013 - muszą zakończyć się do 31 lipca 2014)
 2. Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe:

  Wnioski o dofinansowanie wizyt przygotowawczych do projektów składanych w ramach Zaproszenia do składania wniosków w programie Grundtvig w roku 2013, ze względu na wczesne terminy składania wniosków o dofinansowanie projektów, można składać do 4 tygodni przed planowanym wyjazdem.

  Wszystkie wyjazdy przygotowujące do złożenia projektów w ramach programu Grundtvig muszą zakończyć się najpóźniej do dnia będącego terminem składania wniosków o dofinansowanie w selekcji roku 2013 na realizację planowanego projektu. Wyjazd w celu przygotowania:

  - Projektu Partnerskiego Grundtviga - musi zakończyć się do 21 lutego 2013

  - Projektu Wolontariatu Seniorów - musi zakończyć się do 28 marca 2013

  - projektu w ramach akcji scentralizowanych programu Grundtvig - musi zakończyć się do 31 stycznia 2013

AKCJE SCENTRALIZOWANE

3 akcje, wnioskowanie do Agencji Wykonawczej przy Komisji Europejskiej

 • Projekty Wielostronne: 31 stycznia 2013
 • Sieci Grundtviga: 31 stycznia 2013
 • Działania Towarzyszące: 31 stycznia 2013

Zaproszenie do składania wniosków na rok 2012. Zaproszenie składa się z następujących części:
 • Oficjalne ogłoszenie Zaproszenia (Official announcement of the Call for Proposals)
 • Strategiczne priorytety na lata 2011-2013 (LLP General Call for proposals 2011-2013 — Strategic Priorities 2012)
 • trzy części Przewodnika programu "Uczenie się przez całe życie" 2012 (Lifelong Learning Programme Guide 2012):
  • część I (General Provisions) - ogólne zasady zawierające m. in. założenia programu "Uczenie się przez całe życie", procedury selekcji, warunki finansowe, cykl życia projektu,
  • część IIa (Sub-Programmes and Actions) - cele i ogólne założenia wszystkich komponentów programu "Uczenie się przez całe życie", w tym programu Grundtvig,
  • część IIb (Explanations by Action) - szczegółowe opisy wszystkich akcji programu "Uczenie się przez całe życie" - tzw. fiszki.

Dokumenty dostępne są na stronie Komisji Europejskiej (odnośnik powyżej) w różnych wersjach językowych.

AKCJE ZDECENTRALIZOWANE

Akcje zarządzane i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje: trzy pierwsze mają charakter projektów lub warsztatów realizowanych przez organizacje i nastawione są na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne, natomiast cztery następne dotyczą zagranicznych wyjazdów indywidualnych kadry edukacyjnej dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez polskie organizacje w akcjach zdecentralizowanych znajdują się w zakładkach właściwych dla tych akcji.

Terminy składania wniosków:

 1. Projekty Partnerskie Grundtviga: 21 lutego 2012 (działania w projekcie trwają 2 lata od 1 sierpnia 2012)
 2. Projekty Wolontariatu Seniorów: 30 marca 2012 (działania w projekcie trwają 2 lata od 1 sierpnia 2012)
 3. Warsztaty Grundtviga: 21 lutego 2012 (warsztat dla słuchaczy może trwać od 5 do 10 dni, w terminie od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013)
 4. Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

  16 stycznia 2012 (wyjazdy na kursy od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013)

  30 kwietnia 2012 (wyjazdy na kursy od 1 września 2012 do 30 kwietnia 2013)

  17 września 2012 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013)

 5. Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

  Narodowe Agencje mogą wyznaczać własne terminy składania wniosków lub zastosować trzy terminy w roku, jak w akcji powyżej. Dla wnioskodawców z Polski w roku 2012 obowiązują następujące terminy:

  16 lutego 2012 (wyjazdy od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013)  

  30 maja 2012 (wyjazdy od 1 września 2012 do 30 kwietnia 2013)

  30 lipca 2012 (wyjazdy od 1 października 2012 do 30 kwietnia 2013)

  1 października 2012 (wyjazdy od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013)

 6. Asystentury Grundtviga: 30 marca 2012 (wyjazdy od 13 do 45 tygodni, wyjazdy od 1 sierpnia 2012 - muszą zakończyć się do 31 lipca 2013)
 7. Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe do Projektów Partnerskich Grundtviga, Projektów Wolontariatu Seniorów i projektów w akcjach scentralizowanych: minimum 8 tygodni przed planowanym terminem wyjazdu i do wyczerpania środków (działania od 1 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2013

AKCJE SCENTRALIZOWANE

3 akcje, wnioskowanie do Agencji Wykonawczej przy Komisji Europejskiej

 • Projekty Wielostronne: 2 lutego 2012
 • Sieci Grundtviga: 2 lutego 2012
 • Działania Towarzyszące: 2 lutego 2012

Switch style