Grundtvig w liczbach

W tym miejscu będziemy sukcesywnie zamieszczać dane liczbowe dot. programu Grundtvig. Będą to dane dotyczące realizacji programu Grundtvig zarówno w programie Socrates (2000-2006), jak i w programie "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013).

Zachęcamy również do zapoznania się z narzędziem Statistics for All, poświęconym statystykom, mapom i projektom finansowanym w programie "Uczenie się przez całe życie" od edycji 2008. Narzędzie to jest rozwijane przez francuską Narodową Agencję we współpracy z Narodowymi Agencjami innych krajów uczestniczących w programie "Uczenie się przez całe życie". Umożliwia m.in. tworzenie grafik, wykresów, map i innych statystyk w podziale na poszczególne programy sektorowe i ich akcje.

Opracowania statystyczne i raporty:

Podsumowanie 1-go i 2-go roku realizacji programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig, stan na 31 grudnia 2009

Projekty partnerskie realizowane przez polskie organizacje, zaakceptowane w latach 2001-2013, stan na 25 lutego 2015

Projekty Partnerskie Grundtviga - wybrane dane dotyczące wniosków zaakceptowanych w latach 2008-2012

Switch style