Dokumenty ogólne

Dokumenty obowiązujące w roku 2013

Dokumenty obowiązujące w roku 2012

Inne ogólne dokumenty

Zgłaszanie kursów do katalogu Grundtvig/Comenius

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"/klauzula do umieszczania w publikacjach

Ochrona danych osobowych w programie "Uczenie się przez całe życie"

Switch style