Wiesława Orszulik

dscn0720 dscn0723 dscn0726 img_1684
Tematyka działań: 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Wiesława Orszulik
Stanowisko pełnione w organizacji: 
nauczyciel-bibliotekarz, opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - Filia w Cieszynie
Pełny adres organizacji: 
ul. Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn
Telefon: 
tel. 501-135-193
E-mail: 
w.orszulik@onet.eu
Tytuł szkolenia: 
EURODIDAWEB - Pedagogical use of internet and multimedia tools
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-3-PL1-GRU03-33004
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
18.03.2013 - 22.03.2013
Organizator szkolenia: 
F.C. „Europaclub” LIDS „Sapienza” Università di Roma
Kraj: 
Włochy
Miasto bądź rejon: 
Rzym
Opis szkolenia i jego wpływu: 

W dniach od 18 do 22 marca 2013 r. na prestiżowej w Europie uczelni, w stolicy Włoch na Sapienza – Uniwersytecie Rzymskim (La Sapienza - Università di Roma) zorganizowano szkolenie dotyczące pedagogicznego wykorzystania Internetu i narzędzi multimedialnych. Głównym celem szkolenia było pokazanie potencjału nowych technologii i uświadomienie korzyści zastosowania ich w praktyce pedagogicznej. Prowadzący zajęcia prezentowali różne możliwości wykorzystania narzędzi internetowych i multimedialnych w procesie edukacji. Warsztaty dodatkowo wiązały się z poznaniem użytecznego zastosowania w pracy dydaktycznej nowoczesnych metod zarządzania wiedzą. Adresatami szkolenia byli pracownicy sektora edukacji zatrudnieni w różnego typu szkołach i placówkach. W kursie uczestniczyły 23 osoby pochodzące z różnych krajów Europy - z Grecji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Turcji.

W pierwszym dniu szkolenia organizatorzy zaproponowali zwiedzanie Muzeum Sztuki Klasycznej mieszczące się na Wydziale Literatury i Filozofii Uniwersytetu Rzymskiego. Następnie każdy z kursantów miał możliwość zaprezentowania swojego kraju, regionu, miasta, organizacji lub  instytucji, w której pracuje. Była to świetna okazja do promocji i wzajemnego poznania się osób pochodzących z różnych krajów europejskich. Dzięki temu łatwiej można było nawiązać kontakty, by potem wspólnie spędzać czas wolny oraz poznawać uroki i zabytki Rzymu, czy Watykanu.

W następnych dniach zajęcia odbywały się w wyposażonym zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi laboratorium informatycznym Centrum Badań i Usług Uniwersytetu Rzymskiego. Nauczanie prowadzone było w języku angielskim i bazowało na wykładach oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeniach praktycznych z programami komputerowymi. Problematyka zajęć dotyczyła ewolucji systemów zarządzania treścią (CMS - Content Management Systems).

Dla współczesnej Sieci, określanej jako Web 2.0 (serwisy internetowe), treść serwisów generowana jest przez użytkowników danego serwisu (sieci społecznościowe). Dalszy rozwój Internetu związany jest z Web 3.0.  czyli przetworzeniem zawartości stron i zastosowaniem systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, rozwiązania semantyczne oraz oprogramowanie pozwalające wizualizować oraz przetwarzać dane w trzech wymiarach. W ostatnich latach platformy CMS znacznie ewaluowały, dodając m. in. możliwość elastycznej i dynamicznej modyfikacji treści oraz struktury. Szkolenie umożliwiło poznanie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie treścią takich jak np. Drupal, Joomla!, Plone, Zope itp. Oparte na darmowym otwartym oprogramowaniu (open source) mogą być wykorzystane w procesie edukacji we wszystkich typach szkół i placówek oraz na każdym poziomie kształcenia.

Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia oraz dokument Europass-Mobilność.

Działania przygotowawcze podjęte przed wyjazdem na szkolenie:

  • skorzystanie z kursu języka angielskiego
  • utrwalanie terminologii z zakresu nowych technologii w języku angielskim
  • opracowanie prezentacji multimedialnej o Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (sugestia organizatora)
  • zebranie najważniejszych informacji o Polsce (m.in. dzięki pozyskaniu materiałów promocyjnych  o Cieszynie z Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie)

Aktywności po powrocie ze szkolenia:

Zdobyta na kursie wiedza i umiejętności będą pomocne w pracy z użytkownikami biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania instytucji poprzez podniesienie jakości usług i zwiększenie efektywności obsługi klientów biblioteki (w tym usług informacyjnych) oraz promocyjnych. Zaplanowane szkolenia z podstaw obsługi komputera i umiejętności korzystania z Internetu, zwłaszcza dla osób starszych lub poszukujących pracy oraz prowadzenie warsztatów multimedialnych z edukacji kulturalnej dla osób dorosłych podniosą atrakcyjność instytucji w środowisku.

Uczestniczenie w jednym ze wspólnotowych programów edukacyjnych pozwala lepiej zrozumieć ideę edukacji dorosłych, konieczność edukacji i uczenia się przez całe życie i doskonalenia zawodowego. Nauka w zróżnicowanym pod względem kulturowym środowisku z pewnością poszerza również horyzonty myślowe i rozwija kompetencje językowe. Zdobycie wiadomości z zakresu nowych technologii, poznanie nowoczesnych metod zarządzania treściami informatycznymi i możliwości wykorzystania multimediów w pracy zawodowej zaowocuje w przyszłości podjęciem nowych wyzwań i pozwoli skutecznie realizować nowatorskie zadania.

Switch style