Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 2013 – w pigułce

  • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów. 
  • Terminy składania wniosków: ustalane corocznie przez Komisję Europejską.

Terminy składania wniosków w 2013 roku:

16 stycznia 2013 (kursy od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014)

30 kwietnia 2013 (kursy od 1 września 2013 do 30 kwietnia 2014)

17 września 2013 (kursy od 1 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2014)

Wszystkie działania muszą rozpocząć się najpóźniej do 30 kwietnia 2014.

  • Informacja o wynikach: około 8 tygodni po terminie składania wniosków.
  • Czas trwania kursu: minimum 5 dni roboczych, maksymalnie 6 tygodni.
  • UWAGA: Ta sama osoba może zrealizować raz na dwa lata wyjazd w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych lub akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych. Okres dwuletniej karencji pomiędzy wyjazdami liczy się od momentu powrotu z poprzedniego wyjazdu do momentu rozpoczęcia kolejnego. Wniosek dotyczący wyjazdu bez zachowania okresu karencji zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Możliwe dofinansowanie:

  • kosztów podróży (w tym wizy)
  • kosztów utrzymania - według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego
  • opłaty za kurs
  • ewentualnego przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego
  • specjalnych potrzeb - według kosztów rzeczywistych (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie)

Dodatkowe informacje

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.

Elementem Zaproszenia jest Przewodnik Programu "Uczenie się przez całe życie", gdzie w części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m. in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących każdą akcję, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części IIa i IIb natomiast można znaleźć ogólne założenia poszczególnych programów sektorowych oraz szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. fiszki).

Aby ułatwić polskim beneficjentom dostęp do informacji, polska Narodowa Agencja tłumaczy fiszki na język polski i dodaje informacje praktyczne (np. stawki, kwoty ryczałtowe, krajowe priorytety, krajowe kryteria oceny formalnej).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami oraz z właściwymi podzakładkami na niniejszej stronie internetowej programu Grundtvig przed planowaniem udziału w akcji. Polecamy też zapoznanie się z Najczęściej zadawanymi pytaniami.

Informacji udzielają: Karolina Milczarek i Ewa Orzeszko

Switch style