Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

30 października 2013 roku przekazano projekt Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 do konsultacji społecznych.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej powstały we współpracy członków-ekspertów Rady ds. Polityki Senioralnej.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (zwane dalej "ZDPS") to dokument, który został wykonany jako komponent systemowy Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (zwany dalej "Program ASOS").

Program ASOS jest pierwszym ogólnopolskim programem przygotowanym na taką skalę, dedykowanym osobom starszym oraz współpracy międzypokoleniowej. Realizacja Programu ASOS pozwoliła na stworzenie podstaw dla polityki senioralnej w Polsce (polityki dotyczącej osób starszych oraz dla osób starszych).

Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Uwagi do projektu Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 należy przekazywać drogą elektroniczną na adres Olga.Richter@mpips.gov.pl do dnia 30 listopada 2013 r.

Switch style