Wyniki selekcji wniosków w akcjach: Projekty Partnerskie Grundtviga, Kursy doskonalenia zawodowego oraz Wizyty i wymiana kadry

Wyniki selekcji wniosków w akcjach: Projekty Partnerskie Grundtviga, Kursy doskonalenia zawodowego oraz Wizyty i wymiana kadry

27 czerwca 2013 r. Narodowa Agencja podjęła decyzje selekcyjne w 3 akcjach programu Grundtvig: Projekty Partnerskie Grundtviga (termin składania wniosków: 21.02.2013), Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych (termin składania wniosków: 30.04.2013) oraz Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (termin składania wniosków: 30.04.2013).

 

Switch style