Wyniki selekcji wniosków w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego oraz Wizyty i wymiana kadry

Wyniki selekcji wniosków w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego oraz Wizyty i wymiana kadry

3 kwietnia 2013 r. Narodowa Agencja podjęła decyzje selekcyjne dla I rund selekcyjnych w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (termin składania wniosków: 16 stycznia 2013).

Switch style