Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Spotkanie organizowane w ramach monitoringu tematycznego poświęcone będzie tematowi zwiększania umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach skierowanych do osób z mniejszymi szansami. Konferencja ma na celu prezentację przykładów nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych.

Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji, w jaki sposób programy sektorowe programu „Uczenie się przez całe życie” mogą stworzyć większe możliwości dostępu do TIK dla osób z mniejszymi szansami w obszarze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.

Rejestracja na konferencję otwarta jest do 30 sierpnia 2012 r. i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób po dokonaniu rejestracji otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Informujemy, że pierwszeństwo w przyjęciu na konferencję mają aktualni beneficjenci, realizujący działania związane z tematyką konferencji.

Szczegóły na temat konferencji, w tym jej program, znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia.

Switch style