"Pakiet dla seniorów" przyjęty przez rząd

"Pakiet dla seniorów" przyjęty przez rząd

24 grudnia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła pakiet rozwiązań dotyczących osób starszych, tzw. pakiet dla seniorów. Składają się na niego:

  • założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
  • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020
  • program "Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+".

Jednym z priorytetowych obszarów działań wskazanych w ww. dokumentach jest edukacja osób starszych.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

Switch style